Festivalove linie – DIVADELNÍ SVĚT BRNO 2019

FESTIVALOVÉ LINIE


EVROPSKÝ SEN


TANEČNĚ POHYBOVÝ ŽÁNR


AUTOR. PROF. REŽISÉRA ŠIMONA SPIŠÁKA

Škaredé káčatko

EVROPA MIMO EVROPU


PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI


AUTORSKÝ PROFIL TOMAŠE DIANIŠKY

kočička malý