KAREL LITTERA – DIVADELNÍ SVĚT BRNO 2019

Taneční linka festivalu je pozoruhodně pestrá a hosté mimořádní. Mám-li ale dát svůj tip, nebudu váhat ani na okamžik a řeknu: CION: Requiem of the Ravelʼs Bolero. Proč? Kolikrát se vám v Evropě naskytne příležitost vidět naživo jeden z nejlepších tanečních souborů Afriky? A nemyslím tím africký folklór ani efektní taneční show pro turisty. Mám na mysli Vuyani Dance Theatre, který vytvořil skvělé taneční divadlo zpracovávající africké téma prostředky současného tance s nezaměnitelnými tanečními i rytmickými „africkými“ prvky. Divadlo se skvělým vokálním live doprovodem, který se fascinujícím způsobem zmocňuje Ravelova Bolera a s tanečníky s obdivuhodnou plasticitou genově danou černému kontinentu.

Věřte, bude to zážitek!

KAREL LITTERA

DRAMATURG BALETU NdB