LUCIE NĚMEČKOVÁ – DIVADELNÍ SVĚT BRNO 2019


EVROPA MIMO EVROPU

Dramaturgickou linku Evropa mimo Evropu v rámci Divadelního světa Brno vnímám jako přelomovou událost v dějinách českého divadla. Je to poprvé, kdy český divadelní festival pod slovem mezinárodní myslí opravdu celý svět, kdy evropské kultury vidí v celé jejich šíři a poskytl svou platformu také umělcům z Martiniku, Madagaskaru a Komor.

Přináší malou, ale chuťově velmi pestrou a lahodnou ochutnávku současného tance z Martiniku a Madagaskaru, který je sice svébytným státem, nicméně se stále silným kulturním poutem k Francii.

Divadelní tvorby Národního divadla na Martiniku – Tropique Atrium, jejichž inscenace vzdává hold Karibiku a českému publiku objevuje neznámé autory Suzanne Césaire a Daniela Maximina.

Hudby z Komor, omamné jako vůně ylang-ylang, výbušné jako sopka, plné naděje i neklidu lidí z ostrovů tak trochu ztracených v Mosambickém průlivu, jimž se přezdívá ostrovy Luny.

K tomuto pro většinu z vás nejspíš prvnímu setkání jsem zvolila skutečně špičkové, originální umělce, jejichž tvorbu jsem měla možnost osobně poznat prostřednictvím festivalů ve Francii či v Abidjanu a Ouagadougou. Věřím, že seznámení s nimi bude pro vás stejně inspirativní jako pro mě i zástupy nadšených diváků, které naši vzácní divadelní hosté nacházejí na všech kontinentech.

LUCIE NĚMEČKOVÁ

DRAMATURGYNĚ ČINOHRY NdB