MATĚJ NYTRA – DIVADELNÍ SVĚT BRNO 2019

Kudy v čase sílící nejednoty v utopii Evropanství? Čas utíká a lidé se uzavírají do sebe (do svých zámků). Kolem – v klimatu – to vře. Kdo jsme? Kam jdeme? Jak naložit s realitou? Pomůže uchýlit se do svého vnitřního světa? Síla imaginace – je tím, čím má člověk ještě šanci prozkoumat a otestovat svět?

A výsledky můžou být bezmála zázračné: pro mě jsou takovými v programu DSB Sons of Sissy a Hlubiny. Příznačné názvy. Kolektiv suverénních hráčů-muzikantů-sportovců-klaunů-mužožen a autorských performerů v čele se Simonem Mayerem kouzlí na takřka prázdném prostoru rituální dekonstrukci mýtů o (alpských) národech a překvapuje čile tím, kam až se dostává a jak pestrou situaci společenského setkání dokáže stvořit.

A pražští Wariot Ideal, rukodělní výtvarníci art-brut poetiky předvádějí jako podzemní kutilové, zdánlivě odtržení od naší éry mediální expanze, své nejhravější surrealistické nápady, výrobky, zástupné souhry a vize, a noří se v hlubinách podvědomí kamsi k dětské lehkosti a zároveň i přírodní živelnosti. Je to fantazie, unikát. A přitom, u obojího, nejde o to zapomenout, co všechno se v černé skutečnosti děje, protože iluze není mámivá, hýřivá, okrádající. Naopak: tolik upřímnosti…

MATĚJ NYTRA

DRAMATURG HADIVADLA